Hoe lees je je loonstrook?

Bij Youbahn krijg je wekelijks uitbetaald (chill!). Daarbij krijg je ook je loonstrook met daarbij een (of meerdere) salarisspecificatie(s). Er staat veel informatie op deze documenten en we snappen dat het lastig kan zijn om je loonstrook te lezen. Daarom hebben we de belangrijkste punten voor je uitgelegd in deze blog. 

Heb je gewerkt via ons platform? Dan krijg je een document bij je salaris: je loonstrook met daarbij de bijlage(n). We leggen uit wat de belangrijkste punten zijn: 

Loonstrook

Bij ieder salaris krijg je van ons een loonstrook. Hierop staat de specificatie van je loon. Het is een overzicht van de hele week. Aan de hand van je loonstrook kan je controleren of je het juiste salaris hebt gekregen. De volgende belangrijke gegevens staan op je loonstrook en kan je terugzien op de bijgevoegde voorbeeldloonstrook: 

1. Heffingskorting - Hier vind je terug of je loonheffingskorting aan of uit staat. Als je in loondienst bent, kan je werkgever rekening houden met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting: de loonheffingskorting. Dit is korting op de belasting, waardoor je minder belasting hoeft te betalen over je salaris en meer loon uitbetaald krijgt (chill!). Alles wat je moet weten over loonheffing hebben we voor je uitgelegd in een eerder blogbericht. 

2. Gewerkte uren - (A) Hier zie je het aantal uur dat je gewerkt hebt bij alle opdrachtgevers in die week. (B) Dit is het bruto basis uurloon. Op het platform zie je in het shiftoverzicht het basis bruto uurloon. De reserveringen die je normaal gesproken opbouwt, krijg je bij Youbahn direct uitbetaald bij je salaris. De reserveringen worden los vermeld onder de gewerkte uren (UB – Wachtdagcompensatie en UB – Kort Verzuim) 

3. Bijdrage PAWW - Uitzendorganisaties zijn per 1 augustus 2022 verplicht om de bijdrage voor de PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) in te houden op het loon van de werknemer. Daarnaast moet dit bedrag ook weer gecompenseerd worden door middel van een bruto toeslag op het loon. Op je loonstrook zie je dus dat er een klein bedrag wordt bij- en afgeschreven.

4. Loonheffing - Hier zie je de hoogte van de loonheffing die wordt ingehouden van het salaris. Iedereen die salaris krijgt moet loonheffing afdragen. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen.  

  • Loonbelasting: Een algemene bron van inkomsten voor de overheid om bijvoorbeeld nieuwe wegen, onderwijs en zorgkosten te betalen 
  • Premie volksverzekeringen: Gereserveerd voor sociale voorzieningen voor iedereen in Nederland (AOW, kinderbijslag) 

5. Netto reiskosten - Als de opdrachtgever (een deel van) je reiskosten vergoedt, zie je dat bedrag hier terug. 

6. Specificatie betaling - Dit is het nettosalaris dat je ontvangt op je rekening. 

7. Dagen/uren - (A) Hier zie je hoeveel dagen je hebt gewerkt. (B) Hier zie je het aantal uren die zijn uitbetaald. 

8. Vakantie-uren - De opbouw van je vakantie-uren in een brutobedrag kan je hier terugvinden. Als je vier weken niet meer werkzaam bent via Youbahn, ontvang je van ons automatisch de eindafrekening. Hierbij ontvang je alle reserveringen (vakantie-uren). Tussentijds is het mogelijk om de vakantie-uren éénmalig te laten uitbetalen.

(De blog gaat verder onder de afbeelding) 

Loonstrook deel 1-1Loonstrook deel 1Loonstrook deel 1-1Bijlage(n) 

Omdat je via Youbahn bij verschillende opdrachtgevers kan werken, krijg je voor iedere dag die je hebt gewerkt een bijlage bij je loonstrook. Als je 1 dag hebt gewerkt krijg je 1 bijlage, als je 4 dagen hebt gewerkt krijg je 4 bijlagen. De volgende belangrijke gegevens staan op de bijlage(n) en kan je terugzien op de bijgevoegde voorbeeldbijlage: 

9. Functie - Dit is de functietitel zoals vermeld staat op het platform. 

10. Bruto uurloon - Hier zie je het bruto uurloon waarvoor je hebt gewerkt. 

11. Bedrijf - Dit is de opdrachtgever waar je hebt gewerkt. 

12. Gewerkte uren & reiskosten - Het aantal uren dat je op de betreffende dag hebt gewerkt zie je hier. Ook staat het hier vermeld als je reiskosten krijgt. 

Loonstrook deel 2

Heb je nog vragen over je loonstrook? Neem contact met ons op via de chat, wij vertellen je er graag meer over.